دستگاه روغن گیری پرس سرد

قیمت دستگاه روغن گیری پرس سرد

کد

روغنگیر پرس سرد کالیبر ۳۵

۳ اسب تکفاز / استیل ۳۰۴

استعلام قیمت یا سفارش : ۰۹۱۲۴۲۱۵۰۵۲

روغنگیر پرس سرد کالیبر 100

کد

روغنگیر پرس سرد کالیبر ۱۰۰

۳ اسب تکفاز / استیل ۳۰۴

استعلام قیمت یا سفارش : ۰۹۱۲۴۲۱۵۰۵۲

روغن گیری پرس سرد کالیبر 55

کد

روغنگیر پرس سرد کالیبر ۵۵

۳ اسب تکفاز / استیل ۳۰۴

استعلام قیمت یا سفارش : ۰۹۱۲۴۲۱۵۰۵۲