سبزی و میوه خشک کن

خشک کن ۱۰۰ کیلویی میوه سبزی

کد

خشک کن ۱۰۰ کیلویی میوه سبزی

استیل ۳۰۴ مخصوص صنایع غذایی

استعلام قیمت یا سفارش : ۰۹۱۲۴۲۱۵۰۵۲

خشک کن میوه سبزی ۱۰ سینی

کد

خشک کن میوه سبزی ۱۰ سینی

استیل ۳۰۴ مخصوص صنایع غذایی

استعلام قیمت یا سفارش : ۰۹۱۲۴۲۱۵۰۵۲