پوست کن گردو

دستگاه پوست کن گردو ۱۵۰ کیلو

کد

دستگاه پوست کن گردو ۱۵۰ کیلو

استیل ۳۰۴ ضد زنگ

استعلام قیمت یا سفارش : ۰۹۱۲۴۲۱۵۰۵۲

دستگاه پوست کن گردو ۳۰۰ کیلو

کد

دستگاه پوست کن گردو ۳۰۰ کیلو

استیل ۳۰۴ ضد زنگ

استعلام قیمت یا سفارش : ۰۹۱۲۴۲۱۵۰۵۲