دستگاه آب انار گیری

دستگاه آب انار گیری

دستگاه آب انار گیری

دستگاه آب انار گیری

مدل های مختلف دستگاه آب انار گیری  در سایت دستگاه چی :

۱.دستگاه آب انار گیری ۵۰۰ کیلو در ساعت

۲.دستگاه آب انار گیری ظرفیت ۱۵۰۰ کیلو

۳.دستگاه آب انارگیری پرسی گیربکسی ظرفیت ۵۰۰ کیلو

برای مشاوره و خرید محصول با شماره زیر در تماس باشید:

  ۰۹۱۴۹۵۱۸۹۱۵
  ۰۹۱۴۵۹۹۳۶۱۲