دسته‌ها
دستگاهچی

جلوگیری از کپک زدن رب گوجه

کپک و خطرات آن کپک نوعی از قارچ هاست که بافت کرک دار و چندسلولی دارد ، وقتی کپک روی موادغذایی رشد میکند معمولا قابل مشاهده است و اکثرا ظاهر غذا را تخریب میکند . این مواد غذایی ممکن است رنگش تغییر کند و نرم شود اما خود کپک به صورت پرزدار و نقطه نقطه […]