دستگاه روغن گیری زیتون

روغنگیر زیتون ۱۰۰ کیلو در ساعت

کد

روغنگیر زیتون ۱۰۰ کیلو

استیل ۳۰۴ ضد زنگ

استعلام قیمت یا سفارش : 09124215052

روغن گیر زیتون ۳۰۰ کیلو

کد

روغنگیر زیتون ۳۰۰ کیلو

استیل ۳۰۴ ضد زنگ

استعلام قیمت یا سفارش : 09124215052

دستگاه روغن گیر زیتون ۴۰۰ کیلو

کد

روغنگیر زیتون ۴۰۰ کیلو

استیل ۳۰۴ ضد زنگ

استعلام قیمت یا سفارش : 09124215052

دستگاه روغن گیر زیتون ۵۰۰ کیلو

کد

روغنگیر زیتون ۵۰۰ کیلو

استیل ۳۰۴ ضد زنگ

استعلام قیمت یا سفارش : 09124215052